Pam rydyn ni’n casglu data am eich genedigaeth? Rydym yn casglu gwybodaeth gyda’ch caniatâd i helpu i wella ein gwasanaethau i fenywod eraill ac i helpu menywod eraill sydd wedi cofrestru ar y cwrs. Ni fydd unrhyw un o’ch gwybodaeth bersonol byth yn cael ei datgelu i drydydd partïon nac i gydweithwyr yn y trydydd partïon. Os ydych yn cytuno i gasglu data ar ôl eich genedigaeth, byddwn yn anfon holiadur aml-ddewis electronig atoch, gan ofyn ychydig o gwestiynau penodol am eich genedigaeth. Y rhain yw – Gyda’r wybodaeth hon gallwn gynhyrchu ystadegau sy’n helpu i ddangos effeithiolrwydd y rhaglen addysg cyn-geni ar-lein hon.