Amdan y ‘Real Birth E-Learning Workshop

Croeso i’r cwrs digidol ‘Real Birth Workshop’, mae hyn yn rhaglen sydd wedi cael ei ddylunio i roi chi dealltwriaeth fwy dwfn o’r newidiadau arbennig sy’n cymryd lle pan rydych yn rhoi genedigaeth i’ch babi. Mae’r cwrs yn para tua 4.5 awr ac wedi’i hysgrifennu mewn modiwlau, pryd rydych chi wedi gorffen un modiwl gallech chi symud ymlaen i’r modiwl nesaf. Gallech chi symud rhwng unrhyw o’r modiwlau sydd wedi’i gwblhau i fynd dros unrhyw wybodaeth ar unrhyw amser. Byddech chi’n cael mynediad i’r cwrs trwy gydol i’ch beichiogrwydd a fyddech chi’n cael ei thywys trwy gyfres o ddosbarthiadau rhyngweithiol ac amineiddiad a fydd yn helpu chi gyda’ch cynllun geni ac yn rhoi cymorth i’w dewisiadau mewn genedigaeth.  

Rhai o’r topigau bydden ni’n fynd dros yw: